چرا دوربین گوشی من سیاه شده است ؟


اینترنت کمک | تماس از تــهران : 9092305695 -- تماس از کل کشور : 9099071667